Personen- en familierecht:

 • echtscheidingen
 • (echt)scheidingsmediation
 • beëindiging geregistreerd partnerschap
 • beëindiging ongehuwd samenwonen
 • opstellen ouderschapsplan
 • opstellen echtscheidingsconvenant
 • boedelscheidingen
 • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • opstellen alimentatieberekening / vaststellen en wijzigen alimentatie
 • gezagswijzigingen
 • omgangsregelingen / verdeling zorg- en opvoedingstaken
 • naamswijzigingen
 • erkenning en ontkenning vaderschap
 • curatele en bewind
 • pensioenverevening

Echtscheidingsmediation

Arbeidsrecht:

 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • beoordelen arbeidsovereenkomsten
 • ontbinding arbeidsovereenkomst
 • ontslag op staande voet
 • ontslag met wederzijds goedvinden
 • opstellen vaststellingovereenkomsten
 • loonvorderingen

Algemeen Verbintenissenrecht:

 • zaken met betrekking tot koop, verkoop en levering goederen
 • non-conformiteit
 • uitleg algemene voorwaarden
 • afgifte van goederen

Incasso’s en verweer tegen incasso’s

Second opinions