vfaslogo2Uit elkaar gaan of niet? Op een bepaald moment slaat de twijfel om in zekerheid en weet u: we gaan scheiden. Logisch dat u dan niet weet waar u moet beginnen. Belangrijk is in ieder geval dat de gevolgen van de echtscheiding goed geregeld worden, zeker als er kinderen in het spel zijn. De beslissingen die u neemt zijn immers rechtstreeks van invloed op het wel en wee van uw kinderen.

Wanneer u (omwille van de kinderen) bereid bent in deze moeilijke periode te blijven overleggen met uw (ex-)partner kunt u scheiden met behulp van onze echtscheidingsmediator. Onze advocaat-mediator begeleidt u en geeft u informatie over alle juridische regels en praktische tips. Met behulp van deze informatie kunt u vervolgens zelf keuzes en beslissingen maken over de onderwerpen die geregeld moeten worden. Zo moet u samen overeenstemming bereiken over het ouderlijk gezag, het ouderschapsplan, de woonplaats van de kinderen, de omgangsregeling, de kinderalimentatie, de partneralimentatie, de afwikkeling van de gemeenschap van goederen of de huwelijkse voorwaarden en de verdeling van het opgebouwde pensioen.

De tussen u beiden bereikte overeenstemming wordt vervolgens vastgelegd in een ouderschapsplan en in een echtscheidingsconvenant, waarna er een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Onderdeel van dit verzoekschrift tot echtscheiding zijn het ouderschapsplan en het convenant. De rechtbank zal uw zaak vervolgens schriftelijk afdoen.

Een groot voordeel van mediation is dat u samen beslist wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst. Door deze wijze van scheiden gaat u met een zekere berusting uit elkaar. Dit komt niet alleen u en uw (ex-)partner ten goede, maar vooral ook de kinderen. Want als je kinderen hebt, ben je na de scheiding nu eenmaal niet van elkaar af!