Heeft u ook last van de recessie en staat uw baan op de tocht, kunt u het niet vinden met uw nieuwe leidinggevende, heeft u pestende collega’s of wordt u onterecht beticht van onvoldoende functioneren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Niet alleen hebben wij voldoende kennis en ervaring om u in dergelijke situaties te helpen, het arbeidsrecht behoort zelfs tot een van onze specialismen. Wij kunnen u dan ook bijstaan bij het proberen te behouden van uw baan. Wanneer het behouden van uw baan wellicht niet meer tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld omdat u zelf niet meer voor uw werkgever wenst te werken, kunnen wij u ook bijstaan bij het op de juiste wijze beëindigen van uw dienstbetrekking, zodat u naast een eventuele schadeloosstelling ook aansluitend nog aanspraak kunt maken op een werkloosheidsuitkering.

Ook in het arbeidsrecht proberen wij uw problemen zonder procedure op te lossen. Samen met u en uw werkgever zullen wij trachten uw dienstbetrekking middels een vaststellingsovereenkomst te beëindigen, hetgeen inhoudt dat wij samen met uw werkgever door middel van onderhandelingen bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden uw dienstbetrekking zal eindigen. U behoudt dan zelf de regie bij de beëindiging van uw dienstbetrekking, in plaats van dat een rechter een beslissing moet nemen.

Mocht het ondanks de inspanningen niet lukken om in onderling overleg tot een vergelijk te komen, dan zullen wij uiteraard niet schromen om een gerechtelijke procedure voor u op te starten!